Assegurança de l’AMPA

L’AMPA pot assegurar a nens i pares. L’assegurança es realitza a través de la FAPAC amb l’asseguradora ARÇ assegurances http://www.fapac.cat/recursos/assegurances.

El període assegurat és el curs escolar, de setembre a agost, i inclou totes les activitats organitzades per l’ampa a dins i fora de l’escola els set dies de la setmana (SAM i SAT, menjador, extraescolars, bus a peu, futbol de pares, festes…).

Hi ha dues modalitats d’assegurança: les d’accidents personals i les d’activitats esportives. El preu de les primeres és de 3.5 euros i de la segona 4.5. Per llei, l’assegurança només és obligatòria en el cas del bus a peu i d’extraescolars. Tot i que és l’ampa qui tramita l’assegurança és la família qui l’ha de pagar.

A principis de setembre des de l’ampa  es gestionen les assegurances obligatòries (extraescolars esportives i a partir d’aquest any bus a peu), i s’ofereix a les famílies que ho vulguin que s’assegurin també.

Web de l'Associació de pares i mares de l´escola