Assemblea general de l’AMPA 2015

assemblea2015_def

ASSEMBLEA GENERAL DE L’AMPA 2015

5 de novembre de 2015
Lloc: Centre Cívic El Sortidor. Plaça del Sortidor s/n
Primera convocatòria: 19:45 h
Segona convocatòria: 20 h

Ordre del dia:

  1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior
  2. Aprovació dels comptes de l’exercici 2013-14
  3. Debat i aprovació del pla d’actuació i pressupost de l’AMPA 2015-16
  4. Valoració Trobada de Benvinguda
  5. Resum dels temes tractats a l’últim Consell Escolar
  6. InfoComissions: Bus a peu, temps de migdia, …
  7. Accions contra el nou tancament del Funicular
  8. Torn obert de paraules

Hora finalització: 21:45 h