Avui, Assemblea general de l’AMPA

LLoc: Centre Cívic El Sortidor. Plaça del Sortidor s/n

Primera convocatòria: 19:45 h
Segona convocatòria: 20 h

Ordre del dia:

1.- Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior
2.- Aprovació dels comptes de l’exercici 2013-14
3.- Valoració i aprovació del pla d’actuació i Proposta de pressupost 2014-2015
4.- Valoració del sistema actual d’assegurança d’accidents de les
activitats de l’associació.
5.- Acord sobre el posicionament de l’AMPA respecte la
Xarxa d’Escoles Insumises (XEI) a la LOMCE
6.- Torn obert de paraules

Hora finalització: 21:45 h

Us podeu descarregar el programa aquí >>>