BUS A PEU

El projecte del Bus a peu és un projecte impulsat per l’AMPA en col·laboració amb l’Escola i amb el suport i seguiment per part de l’Ajuntament de Barcelona que té com a objectiu iniciar l’alumnat (primària) en l’aventura d’anar sols a l’escola.

Es tracta de crear un altre mitjà de transport, format per uns itineraris a peu, on els conductors són els pares i mares voluntaris (que es reparteixen els trajectes) i els passatgers són els alumnes, que porten una armilla reflectant per a seva visibilitat i seguretat. Aquest itineraris compten amb una senyalització específica, que permet el desplaçament de forma segura i agradable.

A més de promoure el desplaçament a peu de l’alumnat (amb acompanyament d’adults) i facilitar el desenvolupament de la seva confiança personal, s’afavoreix la convivència entre les diferents edats , els vincles entre les famílies i es promouen valors com el civisme, la ciutadania, la solidaritat i la participació.

Si voleu conèixer el Bus a peu d’alguna de les escoles on ja està posat en marxa, podeu consultar:

www.btv.cat/btvnoticies/2013/10/14/lescola-turo-del-cargol-promou-el-transport-a-peu/

http://reusdigital.cat/sites/default/files/importacio/pdfs/0.25/0.256387001222707269.pdf

Accions previstes / realitzades

 1. Recollida d’informació mitjançant una enquesta a les famílies. Febrer 2015. Us podeu descarregar l’enquesta al següent enllaç >>>
 2. Anàlisi dels resultats i primera reunió amb totes les entitats implicades. Març – Maig 2015.  Podeu descarregar els resultats de d’aquest enllaç>>>
 3. Full d’inscripció al projecte (per conductors i usuaris). Maig 2015. Podeu descarregar el full d’inscripció al següent enllaç >>>
 4. Reunió amb les famílies interessades (26 d’octubre 2015 ) >>>
 5. Primera definició d’itineraris i parades.  Mapa >>>
 6. Signatura de les cartes
 7. Prova pilot (Novembre -desembre). >>>
  • Itineraris

  • Fotos
 8. Implantació (2n trimestre curs 2015-16) i ampliació de les inscripcions >>>

Notícies sobre el Bus a Peu >>>

Web de l'Associació de pares i mares de l´escola