Preu Casal d’Estiu 2015

Preus:

Torn Dates Preu casal
només matí
Preu tot el dia SAM
A 22 al 26 juny 51,50 € 78,50 € 10,40 €
B 29 al 3 juliol 64,40 € 98 € 13 €
C 6 al 10 juliol 64,40 € 98 € 13 €
D 13 al 17 juliol 64,40 € 98 € 13 €
E 20 al 24 juliol 64,40 € 98 € 13 €
F 27 al 31 juliol 64,40 € 98 € 13 €

Simulador preu casal 2015 >>>
Baixa’t aquest full de càlcul, omple les dades i podràs saber el preu del casal per aquest any així com l’import que hauràs de deixar de paga i senyal

Descomptes:

Per inscripcions de 4 o més torns s’aplicarà un descompte addicional al 5% (no aplicable al SAM ni a torns becats)

Ús puntual del servei d’acollida i de menjador

En cas de necessitat es podrà fer ús puntual del servei de menjador amb un cost de 7,20 € i del servei d’acollida amb un import de 3€.

L’ús puntual del servei de menjador quedarà supeditat a la disponibilitat de places (que serà fins arribar a la ràtio màxima del torn). Es podrà reservar plaça esporàdica a partir del divendres anterior a l’inici del torn i fins el mateix dia a les 9:30h.

Ús del menjador divendres, per a les famílies

El cost de l’àpat dels divendres per a les famílies serà de 7,20 €.  Caldrà reservar plaça, com a tard, dimecres de la mateixa setmana.

Ajuts a les famílies:

El casal està homologat per l’Ajuntament de Barcelona i per tant les famílies poden accedir a un sistema de beques (màxim dos torns per nen/a) que gestiona l’Ajuntament.

Tota la informació la trobareu al web: lameva.barcelona.cat/vacances/ca/ajuts-a-les-families

Com funcionen? [text extret del web de l’ajuntament]

Es becaran, sempre amb un màxim d’una activitat per nen/a i complint els requisits establerts, tots els infants de la unitat familiar que ho sol·licitin i estiguin empadronats al municipi de Barcelona.

L’ajut serà per a tot el període d’activitat en el cas dels bressols d’estiu, un màxim de 10 dies als Campus Olímpia, Casals d’estiu o esportius i 14 dies per a les Colònies, Campaments i Sortides culturals fora de Catalunya.

Els ajuts econòmics estan adreçat a les unitats familiars que tenen uns ingressos iguals o inferiors a la quantitat de 12.000,00 € anuals per a cada membre de la unitat familiar. Aquesta xifra és la que resulta d’aplicar l’indicador de renda de suficiència -IRS- establerta per la Generalitat de Catalunya a la llei 13/2006, 27 de juliol, actualitzada i adaptada anualment a la realitat econòmica barcelonina pel decret 255/2005 de 8 de novembre.

Els barems de les beques d’aquest 2015 són:

  • 90% de la beca: per a rendes de 0 a 6.140 euros
  • 60% de la beca: per a rendes de 6.141 euros a 9.959,66 euros
  • 30% de la beca: per a rendes de 9.959,67 euros a 12.000 euros

Per calcular en cada cas aquesta renda, s’han de dividir els ingressos anuals declarats entre el nombre total de membres de la unitat familiar, tenint en compte que un membre de la unitat familiar amb discapacitat compta per dos.

Com es gestionen?

És un procés força senzill i que només implica portar un formular a una OAC. Us recomanem que feu aquest senzill pas ja que el tant per cent de beques atorgades és força alt.

1. Sol·licitar el formulari el dia de la inscripció. Per poder demanar-la cal que ompliu un formulari que us lliurarem el mateix moment de la inscripció. No lliurarem cap formulari si no heu presentat el full d’inscripció omplert. Si sol·liciteu beca, no caldrà que feu la paga i senyal dels torns dels quals la sol·liciteu.

2. Portar el formulari a una OAC . Caldrà que ompliu les dades que us sol·licita i portar-lo a una oficina d’atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament per tal que el registrin.

3. Portar una de les còpies a l’AMPA. Un cop registrat haureu de portar una de les còpies al racó de l’AMPA.

4. Resolució per part de l’Ajuntament. Aproximadament el mes de maig, l’Ajuntament publica la resolució de les families becades. Rebreu un SMS al vostre telèfon mòbil. Si no esteu d’acord, teniu un període d’al·legacions.

5. Confirmació de la beca.Abans de l’inici del casal, caldrà que passeu pel racó a signar la conformitat de la beca que se us ha atorgat.
Per a més informació preguntar a la organització o al web de l’Ajuntament  (www.bcn.cat/vacances).

Web de l'Associació de pares i mares de l´escola