PREUS CASAL ESTIU 2016

Preus:

Torn Dates Preu casal
només matí
Preu tot el dia SAM
A 27 al 1 juliol 64,40 € 98 € 13 €
B 4 al 8 juliol 64,40 € 98 € 13 €
C 11 al 15 juliol 64,40 € 98 € 13 €
D 18 al 22 juliol 64,40 € 98 € 13 €
E 25 al 29 juliol 64,40 € 98 € 13 €

Descomptes:

Per inscripcions de 4 o més torns s’aplicarà un descompte addicional al 5% (no aplicable al SAM ni a torns becats)

Ús puntual del servei d’acollida i de menjador

En cas de necessitat es podrà fer ús puntual del servei de menjador amb un cost de 7,20 € i del servei d’acollida amb un import de 3€.

L’ús puntual del servei de menjador quedarà supeditat a la disponibilitat de places (que serà fins arribar a la ràtio màxima del torn). Es podrà reservar plaça esporàdica a partir del divendres anterior a l’inici del torn i fins el mateix dia a les 9:30h.

Ajuts a les famílies:

El casal està homologat per l’Ajuntament de Barcelona i per tant les famílies poden accedir a un sistema de beques (màxim dos torns per nen/a) que gestiona l’Ajuntament.

Tota la informació la trobareu al web: lameva.barcelona.cat/vacances/ca/ajuts-a-les-families

Com funcionen? [text extret del web de l’ajuntament]

Es becaran, sempre amb un màxim d’una activitat per nen/a i complint els requisits establerts, tots els infants de la unitat familiar que ho sol·licitin i estiguin empadronats al municipi de Barcelona.

L’ajut serà per a tot el període d’activitat en el cas dels bressols d’estiu, un màxim de 10 dies als Campus Olímpia, Casals d’estiu o esportius i 14 dies per a les Colònies, Campaments i Sortides culturals fora de Catalunya.

L’indicador de renda de suficiència (IRS) serà el que ens indiqui la capacitat econòmica de les famílies i el percentatge a aplicar per becar l’activitat per a cada membre de la unitat familiar. L’indicador de renda de suficiència -IRS- l’estableix la Generalitat de Catalunya a la llei 13/2006, 27 de juliol, que s’actualitza i adapta anualment a la realitat econòmica barcelonina pel decret 255/2005 de 8 de novembre.

L’accés als trams d’ajuts econòmics (del 90%, 60% o 30%) anirà en funció de la renda personal anual de la família, segons nivell de renda del quadre següent:

 • De 0 a 6.140,00 €: 90%
 • De 6.141,00 a 9.959,66 €: 60%
 • De 9.959,67 a 12.000 €: 30%

Per calcular en cada cas aquesta renda, s’han de dividir els ingressos anuals declarats entre el nombre total de membres de la unitat familiar, tenint en compte que un membre de la unitat familiar amb discapacitat compta per dos.

Pel que fa al nombre de places que rebran ajut econòmic per a cada activitat, s’atorgaran tants ajuts com permeti el pressupost municipal destinat a aquest efecte o els recursos econòmics dels equipaments municipals organitzadors.

Calendari d’inscripció per a les famílies que sol·licitin ajut econòmic

 • Sol·licitud d’ajut econòmic: del 16 d’abril al 4 de maig
 • Llista provisional de beneficiaris d’ajut econòmic: 25 de maig
 • Període de reclamacions: del 26 de maig al 6 de juny
 • Llista definitiva de beneficiaris d’ajut econòmic: 16 de juny
 • Inscripció de beneficiaris d’ajut econòmic: del 16 al 21 de juny

Les persones interessades han d’adreçar-se a l’entitat organitzadora de l’activitat, recollir el Full de sol·licitud, i un cop emplenat , tramitar la sol·licitud a partir del dissabte 16 d’abril i fins el dimecres 4 de maig , sense abonar cap quantitat a compte. Hauran de presentar la documentació indicada al dors del Full de sol·licitud, que l’entitat els lliurarà en el moment de la inscripció, a qualsevol Oficina d’ Atenció Ciutadana -OAC- de la ciutat.

La Comissió d’Ajuts resoldrà les sol·licituds presentades i el 25 de maig notificarà el resultat provisional als interessats mitjançant correu electrònic o SMS. En cas de denegació de l’ajut, els interessats podran presentar les seves al·legacions del 26 de maig al 6 de juny. En cas de no fer-ho, es suposarà que hi estan conformes.

El 16 de juny es publicarà la llista definitiva d’atorgament dels ajuts. Les persones beneficiàries hauran de formalitzar la inscripció, termini màxim fins al 21 de juny, presentant el Full de Sol·licitud segellat en el seu dia per l’entitat organitzadora i abonar (segons el sistema que estableixi cada entitat) la diferència entre l’ajut concedit i el preu de l’activitat.

Fraccionament de pagament

El pagament de l’import de les activitats es podrà fer fraccionat, de manera que els usuaris abonin com a màxim el 50% de l’import en el moment de formalitzar la inscripció i la resta quan l’entitat ho determini, sempre abans de l’inici de l’activitat. En el cas que els usuaris siguin beneficiaris de l’ajut econòmic, el fraccionament s’aplicarà només a la part que aquests usuaris hagin d’abonar i mai a la totalitat del preu de l’activitat.

Adreces de les Oficines d’Atenció Ciutadana

Adreces de les Oficines d’Atenció Ciutadana on es poden lliurar les sol·licituds d’ajuts econòmics i la documentació corresponent:

 • Districte de Ciutat Vella Ramelleres, 17
 • Districte de l’Eixample Aragó, 328
 • Districte de Sants – Montjuïc Creu Coberta, 104
 • Districte de Les Corts Pl. Comas, 18
 • Districte de Sarrià – Sant Gervasi Anglí, 31
 • Districte de Gràcia Pl. Vila de Gràcia, 2
 • Districte d’Horta – Guinardó Lepant, 387
 • Districte de Nou Barris Pl. Major de Nou Barris, 1
 • Districte de Sant Andreu Segre, 24-32
 • Districte de Sant Martí Plaça Valentí Almirall, 1
 • Ajuntament Plaça Sant Miquel, 3

Horari d’atenció de les oficines dels districtes:

Matins: de dilluns a divendres: de 8.30 a 14.30 h
Tardes: dijous de 14.30 a 20.00 h (últim torn a les 19.30 h)

Horari de l’Oficina Central d’Atenció Ciutadana (plaça Sant Miquel, 3): De dilluns a dissabtes: de 8.30 a 20.00 h

Web de l'Associació de pares i mares de l´escola