Econo-legal

La comissió econo-legal és l’encarregada de la gestió econòmica i legal de L’AMPA. Supervisa el pressupost de l’AMPA i estableixi els diners que es poden destinar a cada projecte. També s’encarrega de gestionar la fiscalitat de l’AMPA.

 

Web de l'Associació de pares i mares de l´escola