Dijous 1 de desembre ASSEMBLEA GENERAL!!!

Lloc: Centre Cívic El Sortidor. Plaça del Sortidor s/n

Primera convocatòria: 19:45 h
Segona convocatòria: 20 h

Ordre del dia:
1.- Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior
2.- Aprovació dels comptes de l’exercici 2015-16
3.- Valoració i aprovació del pla d’actuació i pressupost de l’AMPA 2016-17
4.- Renovació dels càrrecs de la Junta de l’AMPA
5.- Torn obert de paraules


Un cop finalitzada l’Assemblea General donarem pas a una Junta Oberta
.