DIJOUS 2 DE NOVEMBRE: ASSEMBLEA GENERAL!

 
DIJOUS 2 DE NOVEMBRE, ASSEMBLEA GENERAL!
 
 
Lloc: Centre Cívic El Sortidor. Plaça del Sortidor s/n

Hora: 20 h

Ordre del dia: 
1.- Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior
2.- Aprovació dels comptes de l’exercici 2016-17
3.- Valoració i aprovació del pla d’actuació i pressupost de l’AMPA 2017-18
4.- Torn obert de paraules

Un cop finalitzada l’Assemblea General donarem pas a una Junta Oberta, per tractar els següents punts:

  • Valoració de la Festa d’inici de curs
  • Resultats de l’enquesta per a l’horari de les Juntes Obertes
  • Resum de la reunió de l’AMPA amb direcció
  • Resum del consell escolar
  • Seguiment de la Desratització i de la incidència de mobilitat al Marcelino
  • InfoComissions
  • Torn obert de paraules
Us hi esperem!