Gràcies per la neteja de Montjuïc

Després d’aquest dissabte 21 d’abril, gràcies a la participació de molts veïns i veïnes del Poble Sec, la muntanya de Montjuïc és encara més bonica. Moltes gràcies a les organitzadores, als artistes i a tots els participants! Volem una muntanya verda, neta i sense més edificacions!