ACTA Junta oberta extraordinària AMPA – 22 de setembre 2016

img-20161003-wa0005

1_ TEMPS DE MIGDIA

A proposta de l’Escola i l’IES, les AMPA dels dos centres tenen la possibilitat de gestionar, a partir del curs vinent, el servei de menjador escolar. Assisteixen els representants de l’AMPA de l’Escola de Bosc de Montjuïc i de l’Institut Bosc de Montjuïc ja que el servei és per als alumnes d’ambdós centres.

 

S’exposen les següents opcions:

 

1_ L’Escola segueix gestionant el menjador. En aquest supòsit, l’Escola ha d’anar a concurs públic per escollir l’empresa que s’encarregaria, a partir del curs vinent, del menjador i el temps de migdia.  Els criteris d’adjudicació del concurs van en funció del criteri objectiu (bàsicament econòmic) i del subjectiu (qualitat del menjar, proximitat,…). A causa de la dinàmica i el funcionament d’aquests procediments administratius  és possible que no guanyi l’empresa de menjador desitjada per l’Escola i l’AMPA. Com que l’acord marc que regula aquests criteris en aquests moments està parat, de moment no s’aplicaria i es faria servir un model de concurs a mida, però que igualment no garanteix que l’opció que escola i AMPA trobin més adequada sigui la guanyadora.

 

2_Les dues AMPA són les que encomanen el menjador a una empresa sense externalitzar la gestió del servei.  En aquest cas, i atès que no ens regim per la llei que regula la contractació de l’administració pública, no cal anar a concurs i es pot escollir lliurement l’empresa de servei d’alimentació en el temps de migdia i es pot decidir lliurement de quina manera es tria l’empresa. L’AMPA gestionaria directament els cobraments, impagats… En aquest cas caldria que l’AMPA es donés d’alta de l’impost de societats, i caldria la contractació d’un gestor per portar tot el tema econòmic. Aquesta opció s’ha descartat.

 

3_L’AMPA fa una cessió completa dels serveis de menjador i temps de migdia a una empresa externa (menjador i gestió del servei). Com a l’anterior supòsit, no cal anar a concurs i es pot escollir lliurement l’empresa de servei d’alimentació en el temps de migdia. No implicaria activitat econòmica per a l’AMPA perquè l’empresa seria la que gestionaria tot el servei, inclosa la gestió econòmica (impost de societats, comptabilitat…). Les AMPA firmarien el contracte de menjador però qui s’encarregaria dels cobraments i impagats seria l’empresa. Mantindríem el mateix funcionament com fins ara però serien les AMPA les que firmarien el contracte amb l’empresa i no l’Escola. L’AMPA tindria la responsabilitat civil derivada de les incidències d’aquest servei. Probablement caldria contractar una assegurança o ampliar l’actual.

 

Després de valorar les diferents opcions i veure que hi ha certs dubtes, s’acorda que s’estudiarà millor la tercera opció per valorar quina és més adequada (la 1 o la 3) i poder-la votar a la propera junta el 6 d’octubre de 2016 que es convocarà com a ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA. Per la seva banda, l’AMPA de l’IES Bosc també farà la consulta a la propera ASSEMBLEA de l’associació. Es plantegen la viabilitat de l’opció 3 sempre que no impliqui cap responsabilitat ni econòmica ni fiscal. També ho condicionen a saber què implicarà la gestió diària d’aquest servei ja que, pel nivell d’implicació i per la brevetat en els càrrecs, no s’hi poden comprometre.

 

Amb aquest fi es faran les següents accions:

  1. Assabentar-se si cal que hi hagi una empresa intermediària entre l’AMPA i l’empresa de servei de menjador o una sola empresa ho pot fer tot.
  2. Preguntar com ho fan altres escoles: Escola Ferran Sunyer i Tres Pins.
  3. Parlar amb la Marta de Pam i Pipa perquè ens expliqui els diferents models de menjador que gestionen i quines implicacions té.
  4. Demanar quina implicació tindrà l’Escola en cas que l’AMPA es faci càrrec de la gestió del menjador.
  5. Demanar què passa amb la responsabilitat civil i les assegurances en cas que l’AMPA assumeixi la gestió. En aquest cas es parlarà amb la FAPAC.
  6. Mirar si tindria una repercussió econòmica en el cost de menjador.

 

 

2_ ÚS DELS DINERS AMPA

Beques de  Colònies:

L’Escola demana a l’AMPA si està d’acord, com cada curs, a assumir una part de les beques per a les colònies per a 5 alumnes. L’Escola paga la meitat i l’AMPA pagaria l’altra meitat. L’Escola, coneixedora del context de les famílies és la que fa la proposta de quines famílies necessiten aquesta beca. S’aprova aportar el cost de les colònies dels 5 alumnes.

 

Caseta meteorològica:

L’Escola demana a l’AMPA que col·labori en el projecte de fer una estació meteorològica a l’escola, comprant una caseta per posar-hi els aparells. L’escola disposa dels aparells però no en pot treure tot el partit perquè cal la caseta. El cost de la caseta és de 400 euros.

 

S’acorda que l’AMPA comprarà la caseta però se li demanarà a l’Escola que detalli quin ús se li donarà per poder-ho explicar a la propera junta oberta. També es comenta que a la Font del Gat hi ha un voluntari que gestiona la caseta meteorològica del lloc i que segurament estaria encantat d’ajudar o assessorar el Centre.

 

3_BUS A PEU

S’exposa que la ruta de l’esquerra del Poble Sec (la del Molino) s’ha tancat per falta d’usuaris. La ruta del mig (la del Sortidor) té 20 nens.

L’Ajuntament ha proporcionat armilles grogues per als nens.

S’informa que els nens que fan extraescolars esportives estan coberts per l’assegurança, però la resta s’han d’assegurar amb un cost de 3 € l’any.

S’ha demanat una resposta formal a la carta que es va enviar per demanar, entre altres coses, millores a l’espai del Marcelino i el camí que va al camp de futbol La Satalia.

 

 

4_ESCOLA NOVA XXI

El 30 de setembre de 2016 es donarà a conèixer les escoles que formaran part del projecte ESCOLA NOVA XXI. L’Escola va presentar la seva candidatura a finals de curs. Es pot trobar tota la informació sobre el projecte al web  http://www.escolanova21.cat/

 

 

5_BEQUES MENJADOR

Enguany s’han concedit molt poques beques menjador. La FaPaC ens ha demanat si podem preguntar a l’Escola el nombre de beques donades ja que en volen fer un seguiment. S’acorda preguntar-ho a la propera reunió de coordinació Junta-Direcció.

 

Sense més temps per continuar la reunió s’aixeca la sessió a les 21.45 h i es convoca els assistents a l’Assemblea extraordinària del 6/10/2016