La junta de l’AMPA

La junta directiva de l’AMPA s’encarrega de la representació i la gestió diària de l’associació. Està formada per un grup de pares i mares que són membres actius de l’AMPA i que ofereixen una part del seu temps de lleure, dels seus esforços i dels seus recursos i habiltitats personals amb l’objectiu comú de millorar el funcionament del centre i l’educació que reben el conjunt dels alumnes.  (extret de www.facpac.cat)

 

La durada prevista pels càrrecs de la Junta és de tres anys. Es procura que no es canviïn tots els càrrecs d’una sola vegada, per poder fer un traspàs de les responsabilitats d’una manera àgil i efectiva.

La junta de l’AMPA es reuneix sistemàticament per tal d’abordar el dia a dia de la gestió de l’associació. Una vegada al mes es convoca a tots els socis/es, especialment als representants de comissions i delegats de curs, a la Junta Oberta de l’AMPA on es debaten els temes d’actualitat amb tots els socis.

Podeu veure el calendari de juntes obertes i de reunions de la junta al Calendari de l’AMPA

També es reuneix una vegada al trimestre amb la direcció de l’escola. Trobareu les properes reunions al calendari de l’AMPA.

Finalment, les diferents membres de la junta són l’enllaç amb les comissions. Cada projecte té una persona de referent a la junta per tal d’agilitzar el trapàs d’informació.

 Més sobre la funció de les  juntes directives de les AMPA’s a : http://www.fapac.cat/recursos/junta

Web de l'Associació de pares i mares de l´escola