SAM I SAT

Des del primer dia d’escola teniu a la vostra disposició els serveis de SAM i SAT. La primera vegada que feu ús d’aquest servei caldrà que ompliu un formulari d’inscripció on es demanaran les dades del nen/a i les dades de pagament (bancàries). La gestió del servei és a càrrec de l’empresa Serveis Educatius Pam i Pipa.

>>> Full d’inscripció al SAM 2015-16

>>> Full d’inscripció al SAT 2015-16

Servei d’Acollida Matinal (SAM)

Servei que ofereix l’AMPA a totes les famílies per a que puguin conciliar la vida laboral amb la familiar.

El SAM funcionarà de 8 a 9 del matí i el podeu usar de manera fixe o esporàdicament, durant tota l’estona com parcialment, en tot cas s’haurà d’entregar el full d’inscripció degudament omplert el primer dia que s’en faci ús. No cal que s’avisi prèviament que l’assistència del nen/a, tant sols portar-lo a l’aula polivalent el dia que es necessiti el servei.

Horari de 8h a 9h
Lloc: a la sala polivalent

Quota
Pagament trimestral per domiciliació bancària o ingrés en compte bancari.

  • Preu soci AMPA curs 16-17  :  21.93 €  mensual.  Esporàdic 3.38 € / dia
  • Preu no soci AMPA curs 16-17:  24.93 €  mensual.  Esporàdic 4.38 € / dia

>>> Full d’inscripció al SAM 2015-16

Servei d’Acollida de Tardes (SAT)

Servei que ofereix l’AMPA a totes les famílies per a que puguin conciliar la vida laboral amb la familiar.

El SAT funcionarà cada tarda de 16:30 a 17 hores i el podeu usar de manera fixe o esporàdicament, durant tota l’estona com parcialment, en tot cas s’haurà d’entregar el full d’inscripció degudament omplert el primer dia que s’en faci ús. Si és possible, en el cas dels alumnes esporàdics, us demanariem que avisessiu de que s’en farà ús via nota escrita. En cas de que hi hagi un imprevist es pot trucar a l’escola, per tal de que s’avisi al monitor del menjador corresponent. En cas de que a les 16:40 no s’hagi recollit a l’infant, se l’acompanyarà al SAT i serà cobrat a la família.

Horari de 16:30 hores a 17:00 hores
Lloc: a la sala polivalent

Quota
Pagament trimestral per domiciliació bancària o ingrés en compte bancari.

  • Preu soci AMPA curs 16-17  :  23,60 €  mensual.  Esporàdic 3,38 € / dia
  • Preu no soci AMPA curs 16-17:  26,60 €  mensual.  Esporàdic 4,38 € / dia

>>> Full d’inscripció al SAT 2015-16

_____

NOTA IMPORTANT

Les famílies que a les 16.35 hores no hagin arribat, hauran de recollir als nens al SAT,  ja que els monitors del menjador marxen a les 16.30 h. Donem 5 minuts de cortesia, i a partir de les 16.45 h es cobrarà pel servei de SAT d’aquell dia. Per a resoldre qualsevol dubte, apropeu-vos al racó del AMPA.

Si teniu un imprevist, haureu de trucar, abans de l’hora de sortida, al telèfon de l’escola ( 93 441 42 24 ) per avisar que el nen es quedarà al SAT aquest dia.

 

Web de l'Associació de pares i mares de l´escola