TEMPS DE MIGDIA

La gestió del Temps de Migdia es fa conjuntament entre l’Escola i l’AMPA a través d’una comissió del Consell Escolar. L‘empresa que desenvolupa aquest servei des del curs 2017-18 és Valors IPP

Curs 2017-18

Beques

L’alumnat de P-3 a 4t d’ESO escolaritzat en centres públics i concertats de famílies amb ingressos baixos pot sol·licitar l’ajut individual de menjador a través del seu centre educatiu. A la ciutat de Barcelona aquests ajuts són gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant convocatòria pública.

El mes de juny de 2017 es van publicar al DOGC la Resolució on s’aproven les bases per a l’atorgament dels ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2017-18

Termini presentació sol·licituds:

  • Primer període: del 12 al 23 de juny de 2017, ambdós inclosos
  • Segon període: del 4 al 15 de setembre de 2017, ambdós inclosos

Els impresos normalitzats es trobaran a Secretaria de l’escola, al web del Consorci d’Educació (www.edubcn.cat) i a l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació de Barcelona.

Més informació sobre les beques >>>

______________________

Curs 2016-17

______________________

Curs 2015-16

Beques

L’alumnat de P-3 a 4t d’ESO escolaritzat en centres públics i concertats de famílies amb ingressos baixos pot sol·licitar l’ajut individual de menjador a través del seu centre educatiu. A la ciutat de Barcelona aquests ajuts són gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant convocatòria pública.

_____________________________

Curs 2014-15

_____________________

Si teniu qualsevol dubte o comentari a fer-nos ens podeu contactar a través del mail: ampaescolaboscmontjuic@gmail.com

Web de l'Associació de pares i mares de l´escola