Inscripció al servei de menjador

Per poder fer ús del servei de menjador cal que ompliu el següent formulari: Full inscripció 2017-18 ( dades alumne).

Un cop omplert caldrà que el feu arribar a la coordinadora del servei (Montse Puig) que trobareu al racó de l’AMPA. També el podeu enviar per correu electrònic a mpuig@valorsipp.com.

Podeu veure la normativa que implica l’ús d’aquest servei a aquest enllaç:  Normativa menjador 2017-18

Web de l'Associació de pares i mares de l´escola