Normativa d’inscripció

INFORMACIÓ D’ÚS DEL SERVEI DE MENJADOR 

Serveis Educatius Pam i Pipa, es una empresa especialitzada en Menjadors Escolars Ecològics i Educació en el Lleure. Per al proper curs 2016 .2017 Pam i Pipa durà a terme un projecte integral oferint als infants una alimentació equilibrada i saludable així com un projecte lúdico-educatiu en el temps de lleure. El nostre equip en continuada formació treballa envers un projecte d’adquisició d’hàbits i valors, tant a taula com de relació entre iguals.

Podeu descarregar-vos el document explicatiu al següent enllaç >>>

INSCRIPCIÓ AL SERVEI DE MENJADOR.

Per fer ús del servei de menjador, és imprescindible omplir degudament i en la seva totalitat el full d’inscripció.

HORARIS

El servei de menjador s’ofereix segons el calendari escolar del centre, els dilluns, dimarts i dijous del 12 de setembre del 2016 al 21 de juny del 2017 ambdós inclosos.

NORMATIVA DE MENJADOR

Per fer ús del servei, cal haver lliurat el full d’inscripció o lliurar un tiquet de menú esporàdic.

No es permetran entrades o sortides durant l’horari de menjador que no hàgin estat prèviament notificades.

MEDICACIONS

Durant l’horari de menjador únicament s’administrarà medicació amb recepta mèdica i autorització signada que ha d’especificar clarament la dosi i horari de la presa del medicament. La medicació i la documentació es lliurarà a la coordinació del menjador.

En cas d’indisposició o accident es notificarà a la família i es procedirà segons el protocol d’accidents.

L’autorització d’intervenció mèdica signada per l’escola, cobreix l’actuació en cas d’indisposició o accident durant l’horari de menjador escolar.

EQUIP DE CUINA

El personal de cuina en continua formació esta supervisat per professionals de l’alimentació, nutrició i dietètica oferint una dieta sana i equilibrada. Els nostres menús contemplen intoleràncies alimentaries o de caire religiós com: celíacs, sense ou, sense lactosa, sense porc, sense vedella…

INTOLERÀNCIES I DIETES

En cas d’intolerància alimentària és imprescindible lliurar la fitxa d’intolerància alimentaria degudament omplerta.

En cas de dieta cal informar abans de les 9.30h del matí, telefònicament o per mail.

QUOTES I PAGAMENT

Els preus del menú es tancaran abans de l’inici de curs, en cap cas el preu superarà l’import del preu màxim del menjador escolar a Catalunya que fixa el Departament d’Educació.

ABSÈNCIES I RETORNS

Sempre i quan s’hagi rebut la notificació d’absència abans de les 9.30h del matí al telèfon  662 180 980 o bé per mail a absenciamenjadorbosc@gmail.com es retornarà la part de la matèria primera des del primer dia d’avís.

PAGAMENT

El pagament del servei es realitzarà de forma anticipada mitjançant domiciliació bancària del 1 al 5 de cada mes, a excepció del més de setembre que es domiciliarà a partir del dia 12.

L’import total del rebut es calcularà tenint en compte el total de dies del mes en curs per import menú diari descomptant els dies festius.

Els alumnes esporàdics poden adquirir els tiquets de menjador al despatx de la coordinadora a les 9h del matí.

En cas de no lliurar-lo no es podrà fer us del servei, els tiquets tenen validesa durant tot el curs escolar vigent.

REBUTS RETORNATS

Els rebuts retornats tenen un recàrrec en concepte de gestió de la devolució bancària, un cop notificada la devolució cal fer efectiu l’import abans de 5 dies posteriors a la notificació, en cas contrari l’alumne no podrà fer ús del servei de menjador.

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

L’horari d’atenció telefònica es de 9h a 11:30h al telèfon 662 180 980

Per a notificar absències podeu fer-ho també via mail a absenciesmenjadorbosc@gmail.com

Podeu visitar la nostra web www.serveiseducatiuspamipipa.com

—————–

Web de l'Associació de pares i mares de l´escola